Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

2013-14


31. 8. Když laně tančí
K. Sofie Kučerová
Zamyšlení nad osmým z devíti unitářských principů.
 
24. 8. Beseda s Prorokem
Shromáždění s hudbou a čtením z knihy Prorok od libanonského spisovatele a filosofa Chalíla Džibrána.
 
17. 8. Bůh jako ticho mezi slovy
Petr Samojský
Je snadné se bavit, ba i přít o Bohu; je těžší o Bohu mlčet. Bůh není slovo. Hraje duo Cricket & Snail.

10. 8. Umíme si všímat radosti?
Vlastimil Krejčí
Je naše volba, zda budeme brát dobré věci automaticky a svou pozornost zaměříme na ty špatné, nebo opačně.

3. 8. „To byly časy!“
Jiří Kloboučník
O časech minulých, přítomných i budoucích.
 
27. 7. O svobodě, štěstí a věcech kolem nás
Vlastimil Krejčí
Hmotné věci jsou pomíjivé, proto nám také poskytnou jen pomíjivou iluzi štěstí a svobody. Skutečně to je to, co ve svém životě chceme?

20. 7. Víte, co je to univerzální Bible?
Luděk Pivoňka

13. 7. Co je zraku skryto
Petr Samojský
Život se někdy jeví v nekompromisně jasných konturách. A přece má vždy skrytou stranu, která je okem neviditelná.
 
6. 7. Průvan v duši lidské
Petr Samojský
„Všechno má svou určenou chvíli a veškeré dění pod nebem má svůj
čas,“ píše se v knize Kazatel, „je čas spokojenosti i čas hněvu, je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas veselit se.“
 
29. 6. Prostý život bez zbytečných starostí
Vlastimil Krejčí
Úvaha o prvním bodě desatera životní moudrosti N. F. Čapka.

22. 6. Čtvrtá neděle: reinkarnace
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad otázkou možnosti reinkarnace.
 
15. 6. Život není generální zkouškou
Petr Samojský
Život je jedinečný, nedá se opakovat a žít jinak, znovu a lépe. Anebo ano?
 
8. 6. Květinová slavnost: Život jako dům
Někdy může být až příliš snadné podléhat problémům a starostem; vždycky ale máme možnost povznést se a prožívat radost! Každoroční slavnost, při které si připomínáme myšlenku jednoty v různosti, tolerance a vzájemného porozumění.

1. 6. Pro děti i dospělé: Hra na černobílé Já
Petr Samojský
Život přináší někdy těžké chvíle, a co pak člověku pomůže? Pomůže brát život jako hru. Třeba jako hru zvanou Líla.

25. 5. Úloha náboženství ve společnosti
Libor Mikš
O české společnosti se tvrdí, že je ateistická. Mnozí se domnívají, že pojmy jako víra, náboženství nebo církev patří do středověku a pro rozvoj moderní společnosti jsou pouze zátěží, brzdou. Důvodem je mimo jiné jejich zkreslená, mlhavá představa o obsahu těchto slov, a zejména naprostý nezájem se tím jakkoli hlouběji zabývat, neboť to považují za nesmysl a zbytečnou ztrátu času.
 
18. 5. Čtvrtá neděle: slunce v duši
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem pozitivního naladění mysli člověka.

11. 5. Proč Buddha nesnášel břišní tanec?
Petr Samojský
Buddhova slavná Střední cesta nabízí inspiraci a nutí člověka zamýšlet se důkladně nad svými prioritami, ale i nad tím, jak v zápalu o sebekultivaci nevylít dítě i s vaničkou.

4. 5. Čím můžeme prospět světu?

Petr Samojský
Obyčejné otázky mohou být ty nejobtížnější. Obyčejný dárek může být tím nejcennějším, co můžeme dostat.
 
27. 4. Spiritualita pro skeptiky
Petr Samojský
Spiritualita a náboženství na straně jedné, nevíra a ateismus na straně druhé, tak je dnes často vnímána jejich polarita. To rozdělení je nejen zmatečné, ale i nesprávné.
 
20. 4. A tomu všemu říkám radost
Laurel Hallman
Je možné najít radost vprostřed zoufalství? Když se nám věci rozpadnou pod rukama, i když se nám podaří dát je aspoň trochu opět dohromady, nemáme v té době zpravidla moc chuť se radovat. Nicméně i tehdy je určitý druh radosti, který je nám k dispozici a uzdraví nás.
 
13. 4. Čtvrtá neděle: Spiritualita
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem duchovní cesty člověka.
 
6. 4. Pro děti i dospělé: Proč se svět zdá být složitý?
Petr Samojský
Nejjednodušší věci mohou být vnímány jako složité, a naopak. Pro odpověď nahlédneme do indických upanišád.

30. 3. Čtvrtá neděle: Odpuštění
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem jednoho z největších umění člověka – odpustit. Po shromáždění se koná meditace s Jirkou Šulcem.
 
23. 3. Reinkarnace aneb kuře stokrát jinak
Vlastimil Krejčí
Co nám tento koncept může v dnešní době nabídnout? Jak jej spirituálně uchopit?

16. 3. Život skrytý v kameni
Petr Samojský
Snadno si můžeme dělit věci na živé a neživé. Leč věci nemusí být tak, jak se zdají!
 
9. 3. Vnější a vnitřní JÁ
Petr Samojský
Co je to JÁ? Známe se, jsme si vědomi svého JÁ, a přece je to jedna z největších záhad života.
 
2. 3. Pro děti i dospělé: Kdo je bohatý?
Petr Samojský
Zveme děti i s jejich rodiči, dědečky i babičkami k zamyšlení nad otázkou, co činí náš život opravdu bohatý.
 
23. 2. Tvůrčí život
Petr Samojský
Každý máme svůj život a vládneme jím. Nebo si to aspoň myslíme. Jak dramatický rozdíl je mezi pasivním a aktivním přístupem k životu!
 
16. 2. Abnormalitu plodí pouze naše nepochopení
Petr Samojský
Mnoho se hovoří o toleranci, mnohé z těch řečí ale míjí podstatu věci. Pozor na důležitou věc: tolerance není lhostejnost!
 
9. 2. Pro děti i dospělé: Láska není jen slovo
Petr Samojský
Každý víme, jaké to je, když nás někdo má rád. A víme, jaké to je, když my máme také někoho rádi. Jak prosté. Jak podivuhodné!
 
2. 2. Čtvrtá neděle: Sebeobnovení
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem obnovy a obrody sebe sama.

26. 1. Bdělá přítomnost
Vlastimil Krejčí
Několik příkladů z literatury i ze života, čili zamyšlení nad tím, co to vlastně znamená být sám sebou.
 
19. 1. Přítomnost boží pro nejtvrdší ateisty
Petr Samojský
Mnoho nesvárů a neporozumění spočívá v takzvaném slovíčkaření. Zkusme si spojit pojmy jinak zcela neslučitelné – a možná zjistíme, že všechno je úplně jinak.

12. 1. Pro děti i dospělé: Semínko a plod
Petr Samojský
Zveme děti každého věku k zamyšlení nad otázkou rozhodování, což je jedna z nejdůležitějších dovedností našeho života.
 
5. 1. Někdy kvítím, někdy hložím
Petr Samojský
Hudebně obrazové rozjímání o duchovní cestě člověka, s použitím obrazů Jindřicha Doubka.
 
29. 12. Rozum versus hvězda na výsostech
Petr Samojský
Vánočně novoroční shromáždění se soutěží o nejlepší cukroví a pestrým programem.
 
22. 12. Jak daleko je do Betléma?
Ashley Hills
Promluva unitářského duchovního z Velké Británie na motivy jeho vlastní cesty do Betléma.
 
15. 12. Zenové otázky Ježíše Nazaretského
Petr Samojský
Zpravidla se lidé zajímají o odpovědi a výroky, než o otázky samotné. Nicméně v jistém smyslu otázky mohou být důležitější výpovědí o skutečnosti než odpovědi!
 
8. 12. Čtvrtá neděle: Vánoce
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem pravdy, jedné z nejdůležitějších hodnot lidského života.

1. 12. Pro děti i dospělé: „Ještě ne.“ „Už ne.“ – Tak kdy tedy?
Petr Samojský
Zveme děti každého věku k zamyšlení nad otázkou rozhodování, což je jedna z nejdůležitějších dovedností našeho života.
 
24. 11. Čtvrtá neděle: Pravda
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem pravdy, jedné z nejdůležitějších hodnot lidského života.
 
17. 11. Bydliště: svět. Zaměstnání: život
Petr Samojský
Je důležité mít místo kde spočinout, je důležité vědět, kam patříme. Někdy to však není snadné rozlišit hranice – a je to vůbec nutné?

10. 11. O muži s vousem
Petr Samojský
Lidová moudrost zná mnohé příklady relativity věcí a nemožnosti dělit věci na černé a bílé. Na druhé straně všichni potřebujeme mít v životě něco jistého; jak se s tím paradoxem vyrovnat?

3. 11. Pro děti i dospělé: Ve světle našich předků
Petr Samojský
Věnujme toto shromáždění myšlence na to, za co vše jsme vděčni dřívějším generacím.

27. 10. Jednota v rozdílnosti – jak nás stvořil Bůh
Steve Dick
Lidé se často dívají na rozdílnosti v jazycích a kultuře jako na nepříjemné zlo, některá náboženství v té souvislosti připomínají příběh zmatení jazyků při stavbě babylónské věže. Různorodost je ale jedním z největších darů, které nám byly dány – to je osvobozující pravda.
 
20. 10. Pro děti i dospělé: Všechno má svůj příběh
Petr Samojský
Slavnost žehnání vodám – výroční slavnost našeho společenství.

13. 10. Čtvrtá neděle: Láska
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem lásky, nejdůležitější hodnoty lidského života.

6. 10. Laskavost zdarma darovaná
K. Sofia Kučerová
Zamyšlení nad pátým z klíčů svazku unitářských principů: Soucitem, rovností a spravedlivostí v mezilidských vztazích.
 
29. 9. Moudré srdce: Rozlišování
Laurel Hallman
Promluva americké unitářské duchovní Laurel Hallman se dotýká otázky moudrého rozlišování, aby poutník na své cestě zbytečně netápal. Nabídne čtyři konkrétní způsoby rozlišování, které nám mohou pomoci v čase těžkostí.
 
22. 9. Jsme uchopováni tím, co je neuchopitelné
Petr Samojský
Proč si jen myslíme, že máme svůj život pod kontrolou? Proč zapomínáme, že prozřetelnost má smysl pro humor?
 
15. 9. Čtvrtá neděle: Bohatství – hmotné či nehmotné?
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad hmotnými a nehmotnými potřebami člověka.
 
8. 9. Pro děti i dospělé: Tři kamínky na cestě člověka
Petr Samojský
Život člověka je jako cesta. Jdeme odněkud někam. Co si na té cestě vzájemně přát? Promluva je určena dětem, dospělí však z ní jistě mohou také čerpat.
 
1. 9. „Naučme se snít, pak pravdu snad nalezneme!“
Petr Samojský
Německý badatel August Kekulé vyzýval k pěstění ideálů jako cesty k poznání pravdy. Byl by život bez snů a ideálů skutečně životem anebo jen přežíváním?