Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

2014-15


30. 8. Shromáždění v Archeologickém parku
K zamyšlení nad realitou dávných věků a k inspiraci pro naši budoucnost se sejdeme v Archeologickém parku na Liboci.


23. 8. Může člověk spatřit Boha?
Luděk Pivoňka
Ve druhé knize Mojžíšově je psáno, že Mojžíš na hoře Sinaj spatřil Boha Izraele. Můžeme i my zažít tuto mimořádnou zkušenost?

16. 8. Shromáždění v přírodě
Výlet podél toku řeky Berounky. Odjezd vlakem č. Os 8826 (odjezd Hl. nádr. 10:19, Smíchov 10:27), sraz v posledním voze, jízdenky si kupte do stanice Dobřichovice.
 
9. 8. Život ve stínu
Petr Samojský
Prodlévat ve stínu se doporučuje zejména v letních měsících. Ale o životě to neplatí, když stín bereme jako metaforu – a to ani během léta.
 
2. 8. Všeho moc škodí, aneb o rovnováze
Vlastík Krejčí
Můžeme směřovat k extrému, nebo k vyváženosti. Víme, kam právě teď míříme?

26. 7. Kdy říct příjemnou pravdu?

Petr Samojský
Rodiče říkají dětem: „To se dělá, to se nedělá,“ a stejně tak nás formuje naše okolí. Je však jedno pravidlo, které často bývá zapomenuto, a to si dnes připomeneme.
 
19. 7. Kdy říct nepříjemnou pravdu?
Petr Samojský
Rodiče říkají dětem: „To se neříká, o tom se nemluví.“ V někom ten příkaz zůstává až do dospělosti a nenaučí se nikdy jinak, zatímco jiný na něj bohužel zapomněl.
 
12. 7. Miluj svůj život
Jája Marková
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem duchovní praxe.
 
5. 7. Řeč svatých písem
Petr Samojský
Když se lidé snaží prokázat svůj názor, často se odvolávají na vyšší autority, a nezřídka na svatá písma. Mnohé pravdy však v tom zápase o prokázání osobního názoru zůstávají přehlédnuty...

28. 6. Zvyk je železná košile
Vlastimil Krejčí
Některých stereotypů je dobré se zbavit, jiné rituály nám naopak pomohou jít dál.

21. 6. Proč NE-hledat Boha v kupce sena
Sofie Kučerová
 
Petr Samojský
Jsou věci, které máme rádi a které se nám líbí, a naopak. Dejme jen pozor, abychom měli své hodnoty dobře srovnané!
 
Petr Samojský
Svět je takový, jaký je; ale my máme možnost si v něm najít své místo a způsob života. Každoroční slavnost, při které si připomínáme myšlenku jednoty v různosti, tolerance a vzájemného porozumění.
 
31. 5. Odkaz našich předků: svobodné bratrství
Petr Samojský
Jaké hodnoty jsou důležité pro udržení naší civilizace? Dokážeme je obhájit a uhájit? Od 13:00 bude následovat zvláštní program OŠS k výročí založení českého unitářství.
 
31. 5. K slunnému břehu
Oslava založení prvního sboru Svobodného bratrství
neděle 31. 5. 2015 od 13:00, Čapkův sál, Unitaria Praha
Oslava bude věnována nedožitým 145. narozeninám N. F. Čapka (narozen 3. 6. 1870) a tématu Čapkovy knihy K slunnému břehu (1929), kterou sám považoval za svou nejdůležitější práci. Promluví Luděk Pivoňka a Sofie Kučerová, vystoupí divadelní soubor Uni-Drámo.
 
24. 5. Jak přemůžeš Kazisvěta?
Petr Samojský
Kazisvět není jen literární a pohádková postava, je to svým způsobem archetyp. A na každém z nás je, jak zvládáme souboj s ním – protože on sídlí v duších nás všech.

17. 5. Víra je živá tím, kdo ji žije
Sdílená takzvaná Čtvrtá neděle, tentokrát s promluvami hostujících duchovních. Podle ovoce lze poznat strom. Podle skutků lze poznat člověka.

10. 5. O identitě aneb jsem to ještě já?
Vlastimil Krejčí
Co tvoří naší identitu ve víru všech změn kolem nás, ale i uvnitř nás?

3. 5. Jak si (ne)porozumět
Petr Samojský
Je to krásné, když si lidé rozumí, ale někdy je to možné jen stěží. Oproti tomu vzájemné ne-porozumění je nezbytnou součástí reality života; to však nemusíme vnímat jako nevýhodu, nýbrž jako dar. Po shromáždění se koná setkání pro členy – Informace.
 
26. 4. Bože, jsi hluchý, nebo nás neslyšíš?
Petr Samojský
Existuje mnoho způsobů, jak komunikovat s Bohem, tak tomu aspoň mnozí věří. Je taková komunikace možná?
 
19. 4. Mozaika života
Shromáždění vedené skupinou mládeže.

12. 4. Kořeny a křídla
Freya Bednarski-Stelling
Kořeny jako ukotvení, křídla jako symbol vzletu a síly k cestě. Setkání s hosty reprezentujícími německé unitáře.
 
5. 4. Jak najít pravé náboženství?
Petr Samojský
Ta otázka nepředstavuje výzvu k deklarování jediné univerzální cesty pro všechny. Spíš vyjadřuje nutnost vnímat sebe sama sub specie aeternitatis.

29. 3. Čtvrtá neděle: Odevzdání
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem duchovní praxe.
 
22. 3. Živote, zpomal, nestíhám!
Petr Samojský
Život kvapí mílovými kroky, ani se neohlédneš, a den je pryč. Je třeba se čas od času zastavit. Je třeba zpomalit.
 
15. 3. O pokoře a úctě
Vlastimil Krejčí
Jaké mají pokora a úcta místo na naší duchovní cestě? A v našich životech? Potřebujeme je vůbec?
 
8. 3. Hlas mučedníků
Petr Samojský
Lidské dějiny jsou plné mučedníků, zápasu o přežití a na druhé straně boje o nová území. Bojujeme neustále jedni s druhými – bude toho někdy konec? Po shromáždění se koná sdílení k programu Tři kamínky na cestě životem.

1. 3. Je náboženství od Boha či od člověka?
Petr Samojský
Možná to zní jako podivné téma, odpovědi na něj mohou být ale ještě podivnější. Téma je to však aktuální pro každého z nás.

22. 2. Bůh v člověku – cesta ke svobodě
Ivan Odilo Štampach
Různá pojetí Boha a člověka zotročují nebo osvobozují. Bůh tam, a my zde; Bůh jako totalitní kosmický diktátor; Bůh jako Dech, Život a Světlo; jedinost a mnohost v Bohu; božská jiskra na dně lidství. V rámci tzv. čtvrté neděle vítáme hosta, předního českého religionistu a teologa Doc. ThDr. Ivana Odilo Štampacha. Po shromáždění se koná meditace s Jirkou Šulcem.
 
15. 2. Jak porozumět kočce
Petr Samojský
Říká se, že všechno souvisí se vším, studiem jednotlivosti pochopíme celek. Jak souvisí kočka se vším ostatním? Po shromáždění se koná setkání pro členy – Informace.

8. 2. Jdu tam, nevím kam; chci to, nevím co
Petr Samojský
Je dobré mít znalosti, je dobré umět o nich hovořit. K naplněnému životu ale je také nutné uvést slova do praxe – dnes dostanete originální možnost k takové praxi – tři kamínky na cestu životem. Zpívá Uni-Sono vedené Varhanem Orchestrovičem Bauerem.
 
1. 2. Požehnáni ohněm
Nejen heretici, kteří byli za svou touhu po pravdě odsouzeni k upálení na hranici, zasluhují vděčnost lidstva. Každý, kdo překoná sám sebe a žije z perspektivy sub specie aeternitatis, zasluhuje dík. Při shromáždění proběhne křest nové knihy Požehnáni ohněm za účasti hostů.
 
25. 1. Na hostině s Abrahamem
Mikuláš Vymětal
V rámci naší tradiční čtvrté neděle vítáme hosta, faráře Českobratrské církve evangelické. Mikuláš k nám promluví na téma významu a síly víry. Po shromáždění se koná meditace s Jirkou Šulcem.

18. 1. Když je život naruby
Petr Samojský
Určitě to znáte: najednou to, na co jste spoléhali, už není, co je černé je bílé a naopak. Jakoby byl svět vzhůru nohama. Jak v té chvíli najít pevný bod? Po shromáždění Uni-Drámo nabídne pohádku pro děti i dospělé „Perníková chaloupka na ruby“.
 
11. 1. Kterak neztratit duchovní cestu
Petr Samojský
Život je jako cesta. Ta cesta může být zřetelná, ale také může být jen stěží vidět – to když tápeme a nevíme, kudy dál. Součástí shromáždění bude vernisáž výstavy obrazů Jindry Doubka na téma cestování.
 
4. 1. Proč nést kříž zbytečně?
Petr Samojský
Od Ježíše by nejspíš nikdo nečekal pochybnost, zda strádání, které na sebe přivolal, mělo smysl. Pro nás je ta otázka ale nesmírně aktuální! Nekomplikujeme někdy tak trochu život sami sobě? Po shromáždění se koná setkání pro členy – Informace.
 
28. 12. Být světlem
Petr Samojský
Tradiční vánočně novoroční setkání.
 
21. 12. Jedno místo, mnoho cest. Mnoho cest, jeden cíl.
Petr Samojský
Vykročili jsme všichni stejným krokem. Pak kráčeli jsme různými cestami, zažívali různá dobrodružství. A přece máme něco společné!

14. 12. Čtvrtá neděle: Já a Ty
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem duchovní praxe.

7. 12. Kruhy sdílení
Vlastimil Krejčí a Lucie Červená
Jak důležité je lidské sdílení? Potřebujeme stále obyčejný mezilidský kontakt v dnešní době, kdy není nouze o informace a kontakt pomocí multimédií?
 
30. 11. Kdo tě může soudit?
Petr Samojský
„Nesuď, abys nebyl souzen," říká dávné přísloví. Na druhé straně nemůže být pochyb o nutnosti posuzování dobrého a nedobrého, jak v osobních tak i veřejných věcech. Komu jsme odpovědni za své činy, postoje, myšlenky a pocity?
 
23. 11. Přes hory, přes doly, cestou necestou...
Vlastimil Krejčí
Cesta je cíl a cíl je cesta, ale co je to vlastně támhle za tím rohem?

16. 11. Co máme dnes na talíři?
Vlastimil Krejčí
Nejen chlebem živ je člověk; nezapomínáme na to někdy?

9. 11. Kamkoliv půjdeš, půjdu s tebou!
Petr Samojský
Je určitá míra odevzdanosti člověka člověku, i člověka Bohu, která dokáže dát neuvěřitelnou sílu, odvahu, naději i bohatsví. Shromáždění bude doplněno hudbou Slávka Klecandra, zakládajícího člena skupiny Oboroh.
 
2. 11. Sub specie aeternatitas
Petr Samojský
Máme své názory, zastáváme svá stanoviska. Ty se ale mohou i nám jevit jinak, pokud na ně pohlédneme sub specie aeternitatis, tedy z pohledu věčnosti.
 
26. 10. Čeho lidé před smrtí nejčastěji litují
Petr Samojský
Zamyslíme-li se nad zjištěním odborníků na paliativní péči, možná budeme překvapeni hodnotami, které nám v našem životě unikají. Po shromáždění se koná meditace s Jirkou Šulcem.

28. 9. Co je tvůj NEJVĚTŠÍ problém?
Petr Samojský
Každý máme ty své problémy, menší nebo větší, starosti a otázky, někdy přijdou a vzápětí se rozplynou, jindy nás provází třeba i dlouhá léta. Někdy zapomínáme na skutečnost, že každý problém má své řešení.

21. 9. Zvláštní znamení touha
Petr Samojský
Dokážeme si vůbec představit, kolik přání provázelo náš život od prvního nadechnutí až dosud? Rozjímáním nás doprovodí zvláštní host – folkrockové duo Vellamo, které k nám přijede až z dalekého pobřeží Finska.

19. 10. Dnes máme důvod k oslavě!
Petr Samojský
Ano, toto shromáždění bude skutečně jednou velkou oslavou. Čeho? To je překvapení. Zvláštní hudbu nabídne soubor Studentská hudba.
 
12. 10. Čtvrtá neděle: modlitba a meditace
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Zamysleme se společně nad tématem duchovní praxe.
 
5. 10. Právě teď padá hvězda – vidíte ji také?
Vlastimil Krejčí
Jsme a žijeme tam, kde je naše mysl. Jsme-li ve vzpomínkách, žijeme minulostí, upínáme-li se na příští dny, žijeme budoucností. Kdo a kde jsme ale nyní?
 
14. 9. „Kdo mi v tom širém světě pomůže?“
Petr Samojský
Není to těžké pro člověka cítit se v životě opuštěn, izolován, zrazen a zklamán. Je to však velmi klamavý dojem, který by člověk měl být schopen rozehnat světlem poznání.
 
7. 9. Bděme!
Jarmila Plotěná
Bdělost je jistě důležitá pro náš život. Také mnohá náboženství se od nepaměti bdělostí zabývají. Jaký je vlastně poklad bdělosti a může se jí člověk naučit?