Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

2015-16


28. 8. Za hranice Já, tebe, i nebe
Petr Samojský
Jsou mnohé cesty jak pracovat na sobě, jak zkrášlovat svůj život a vnášet mu hlubší smysl. Co když je ale příliš silná mlha, která nám brání vidět světlo na konci tunelu?

21. 8. Nad čím přemýšlíš?
Jarmila Plotěná
Aneb zamyšlení nad myšlením. To čím se v myšlenkách zabýváme, utváří náš život, čili myšlenka má sílu.

14. 8. Kruh života?

Jaroslaw R. Kubacki
Odvíjí se lidský život v kruzích? Někdo říká, že starší lidé dětinští. Ale kdo ví, třeba jsou pak jako děti v době přechodu do další fáze, která je nám neznámá. Jaroslaw je původem z Polska, dnes slouží jako duchovní a kaplan v Holandsku.

7. 8. Metanoia dnešní doby

K. Sofia Pavala
Zvrat hodnot jako výzva a šance současnému světu.

24. 7. Obchodníci s iluzemi
Petr Samojský
Můžete věřit co chcete komu chcete. Není však na škodu si svou víru ověřit, jak nás k tomu ostatně vybízí náš třetí princip.

31. 7. Hledání dokonalosti
Petr Samojský
Máme ideály, a to je dobře! Protože člověk bez ideálů je jako pták se zlomeným křídlem.


17. 7. Boj a Job
K. Sofia Pavala
Poselství biblické knihy Job.

10. 7. Shromáždění v Archeologickém parku
K zamyšlení nad realitou dávných věků a k inspiraci pro naši budoucnost se sejdeme v Archeologickém parku na Liboci.

3. 7. Kam se skryjeme před následky svých činů?
Luděk Pivoňka
Možná do hlubokých vod oceánu nebo do nedostupných horských jeskyní nebo do nejvzdálenějších míst nekonečného vesmíru nebo je nakonec všechno úplně jinak.

26. 6. Čtvrtá neděle: Beseda s Prorokem

Shromáždění s písněmi a čtením z knihy Prorok od libanonského spisovatele a filosofa Chalíla Džibrána.

19. 6. Jak krásné je žít bez názoru

Petr Samojský
Mysl je mocný nástroj, který má člověk k dispozici.  Ovšem tak jako voda nebo oheň, může být dobrým sluhou ale i zlým pánem.


12. 6. Neználek či Všeználek?
Petr Samojský
Po staletí se lidstvo snaží odhalit tajemství života v nejširších souvislostech. Lze poznat vše? Anebo má naše poznání nějaké meze? A jak je to u poznání věcí duchovních?

5. 6. Květinová slavnost: Kdo by chtěl růži ze zlata?
Když nemůžeme najít rozdílnosti, pak nevidíme do hloubky! Každoroční slavnost, při které si připomínáme myšlenku jednoty v různosti, tolerance a vzájemného porozumění. Přineste s sebou prosím květinu.

29. 5. Tajemný smysl věcí všech
Petr Samojský
Je jedna věc, která je naprosto klíčová, ba i nadřazená nejvyššímu zájmu člověka, náboženství. Neboť i to je touto věcí určeno.

22. 5. Čtvrtá neděle: Právě teď!
Jsou chvíle, kdy se člověk nemůže ohlížet do minulosti, musí udělat tlustou čáru a žít jiný život, a jsou chvíle, kdy si naopak musí udělat čas s minulostí se vyrovnat a vyplnit dávné sny.

15. 5. Jak najít jednotu v naší rozmanitosti?
David Horst
Mezi americkými unitáři se členové vnímají jako teisté, humanisté, mystici a podobně, a také pocházejí z různých směrů náboženského spektra. Naproti tomu pravidlem je ctít duchovní různost, a to může být leckdy výzvou! Po shromáždění proběhne seminář věnovaný tématu sdílení hodnot a cílů pražských a paramuských unitářů.

8. 5. Biblické mystifikace: Vaše slovo buď „ano, ano“ – „ne, ne“
Petr Samojský
Buď pravdivý vůči sobě, buď pravdivý vůči druhým, buď pravdivý vůči světu. Je to možné?

24. 4. Jdeme cestou pokroku či zpátečnictví?
Petr Samojský
Kouzelné slovo „pokrok“ slouží dodnes mnohým jako zaklínadlo. Jak je to s pokrokem ve skutečnosti, nahlíženo sub specie aeternitatis?

17. 4. Svět 1:1
Petr Samojský
Mapy, a dnes i navigační systémy, pracují s nejrůznějšími měřítky zobrazování světa. V duchovní oblasti ovšem fungují jiná měřítka!

10. 4. Jak být duchovně fit?
Petr Samojský
Jsou mnohé návody a způsoby, které člověku nabízejí cesty k práci na sobě, ať už ve fyzické, duševní i duchovní oblasti. Zaměřme se na tu nejdůležitější

3. 4. Světlo víry z daleké Transylvánie

Petr Samojský a Csongor Benedek
Víra není doktrína; víra je světlo našeho života. Shromáždění společně s početnou skupinou poutníků z Transylvánie.

27. 3. Ten, který sázel stromy

Petr Samojský
Říká se, že jsou věci, které změnit můžeme, a které změnit nemůžeme, a často se podle toho chováme. Ale můžeme se mýlit.

20. 3. Cena za štěstí

Petr Samojský
Jakou cenu jsme ochotni zaplatit za spatření ranních červánků? Kolik dáme za procházku ke studánce?

13. 3. Život jako divadlo
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet.

6. 3. Vítej, člověče, v tomto světě!

Petr Samojský
Ocitá se člověk na světě pouhou náhodou? Jsou věci předurčeny?


28. 2. Máme se bát náboženské plurality?
Ivan Odilo Štampach
V dnešní globální informační společnosti víme mnohem více než dřív o náboženství jiných částí světa. Důsledný náboženský pluralismus vychovává demokratického člověka.

21. 2. Ruku ti podám, světe, a v dlani tě zahřeju!

Petr Samojský
Každý z nás je svým způsobem tulákem po hvězdách, a ta cesta je nádherná, když jsme schopni si to připustit.

14. 2. Biblické mystifikace: Proč Ježíš bičoval nevinné?
Petr Samojský
Na biblické příběhy se dá nahlížet různě, nikdy však není na škodu zamyslit se nad souvislostmi a vnímat je z jiné perspektivy.

7. 2. Bozi dnešní doby
Petr Samojský
Jaké jsou dnes nejvíce uctívaní bozi? Je to paradox: čím více lidí se hlásí k ne-víře, tím více je bohů uctívaných!

31. 1. Čtvrtá neděle: Spravedlnost
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet.

24. 1. Styčný bod mezi náboženstvím a ateismem

Petr Samojský
Za temné noci pán sedí pod stromem a dívá se na oblohu: „Nejsem duchovní ani náboženský člověk, já mám jen strach!"

17. 1. Jaká je má vnitřní autorita?
Vlastík Krejčí
Je to jen zdvižený prst, který mě neustále kritizuje a omezuje – nebo mě rozvíjí a podporuje mou kreativitu? A vůbec, je onen vnitřní hlas skutečně v souladu s hodnotami, které zastávám?

10. 1. Čas, smrt, Bůh
Petr Samojský
Čas, smrt, Bůh – to jsou velká témata, o kterých se dá obšírně hovořit, ale když se nás během života dotknou, už nikdy nejsme, co jsme bývali.

3. 1. Na rozcestí neznačených cest
Petr Samojský
Dobře a pohodlně se jde po cestách, které jsou značeny, které můžeme sledovat na mapách. Čas od času ale dojdeme k rozcestí, kde cesta je už neznačená...

27. 12. Čtvrtá neděle: Vánočně novoroční zrnka moudrosti
Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet. Tradiční vánočně novoroční shromáždění.

20. 12. Pravda skrytá za zrcadlem
Petr Samojský
Upíři se údajně vyhýbají pohledu do zrcadla. Ale i pro běžného smrtelníka pohled do zrcadla nemusí být snadný, když v něm hledáme pravdu.

13. 12. Čekání jako duchovní praxe
Petr Samojský
V naší kultuře jsme zvyklí na jízdní a jiné řády, čas se pečlivě sleduje a měří, jsme nespokojeni, když věci nejsou, jak mají být. V jiných kulturách to je jinak, někdy až opačně. Základ života je v prodlévání nad časem!

6. 12. Bůh jako otazník? Bůh jako vykřičník!
Petr Samojský
Mnoho představ se dá odvodit od jednoho prostého slova – Bůh. Je jen třeba rozlišit ty správné od špatných – a to se právě jeví jako jeden z nejtěžších úkolů člověka.

29. 11. Čtvrtá neděle: Lze změnit svět?

Tak zvaná čtvrtá neděle, která patří účastníkům shromáždění a na které se všichni účastníci mohou aktivně podílet.

22. 11. Biblické mystifikace: Pravé evangelium

Petr Samojský
Nebylo to snadné rozhodnout, která evangelia budou zahrnuta do sbírky bible. Které je to pravé? A nepřehlédly církevní autority něco důležitého?

15. 11. Jednota v různosti, různost v jednotě

účastníci expedice Paramus
Tradiční motto unitářů obsahuje velkou moudrost a současně výzvu. Zamysleme se nad ní z perspektivy širokého světa a událostí v něm!
 

8. 11. Jako kruhy na vodě
Petr Samojský
Patří to k životu, že blízcí a přátelé nás opouštějí, a jiné jednou opustíme my. Památku zesnulých však lze vnímat sub specie aeternitatis, to je pak zdrojem štěstí, naděje – i jistoty.

1. 11. Představ si –

Paul Rasor
Může být představivost silou pro společenskou změnu? Je naopak změna možná bez představivosti? Americký unitářský duchovní a profesor filosofie Paul Rasor nabídne zamyšlení nad rolí, kterou hraje imaginace v našem životě.

25. 10. Dar přítomnosti
Jarmila Plotěná
Přítomnost – aneb o jednom dávném tajemství stále nedoceněném.

18. 10. Jak najít svůj duchovní domov?

Petr Samojský
Někdo rád cestuje, aby poznával cizí země, jiný proto, aby našel moudrost. Ale každý by měl mít svůj duchovní domov.

11. 10. Svět blažených možností

Petr Samojský
Je výborné mít možnosti, mít na výběr. Nicméně zdaleka ne každý má volnost výběru vždy a všude. Možnosti nás také mohou omezovat, mohou nám brát svobodu.

4. 10. Fénix – by nové mohlo v život vejít!
Petr Samojský
Zcela nic nepřichází jen tak samo ze sebe. Naopak vše je podmíněno. Jak dramatický vliv to musí mít na náš život! Zvláštním hostem dnes bude skupina tanečnic orientálního tance.

27. 9. Zrádná cesta k dokonalosti

Ashley Hills
Věřili byste, že obtíže a problémy, které nám život přináší, činí náš život bohatší a hlubší?


20. 9. Masky, léčky a psychohrátky

Petr Samojský
Postmoderní svět je charakteristický flexibilitou až neurotickou. A přitom srdce člověka touží stále po tomtéž, jako před staletími: po pravdě, lásce a naději.


13. 9. Unitáři všech zemí, spojte se!
Expedice do Anglie
Zamyšlení nad cestou do Velké Británie, rozdílnostmi a souvztažnostmi unitářského světa.


6. 9. Biblické mystifikace: Zlaté pravidlo pro život

Petr Samojský
Nejen v bibli se píše o takzvaném zlatém pravidle. Existuje opravdu něco jako univerzální pravidlo pro život? Lze najít nějakou pro každého, vždy a za všech okolností platnou poučku?