Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

(dočasná změna místa konání: Karlova 8, Praha 1)


13. 10. Praha může být osamělé město

Petr Samojský
Samozřejmě je možné se v Praze krásně veselit; ale co ti, kdo jsou v Praze osamělí? A pochopitelně nejde vůbec jen o Prahu.20. 10. Beseda s Prorokem

Shromáždění s písněmi a čtením z knihy Prorok od libanonského spisovatele a
filosofa Chalíla Džibrána.27. 10. Opustíš společenství živých

Petr Samojský
Život je dar a jsme za něj vděčni; jsou smrt a nebytí protikladem života? Shromáždění ke dni Památky zesnulých (2. 11.).