Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění


20. 5. Člověk nežije jen pro sebe

Petr Samojský
Žijeme proto, abychom jedli, anebo jíme proto, abychom žili? Jídlo se dá obmněnit za jakoukoliv jinou činnost. Otázka stále zůstává pro co, koho a jak člověk žije. Na shromáždění se podílí pěvecká skupina Carillon. Po shromáždění proběhne slavnostní křest knihy věnované PhDr. Jaroslavě Dittrichové.27. 5. Ticho – a co je naplňuje

Petr Samojský
V naší hlučné a uspěchané době je snadné zapomenout, jak krásné je ticho, jak obohacující je mlčet. Toto však není výzva k mlčení! Jde o to pozastavit se a uvědomit si, jak lze ticho (i svůj život) dobře naplnit. Na shromáždění se podílí Mantrovníci z Východních Čech. Po shromáždění následuje další program zpívání manter v režii Mantrovníků.3. 6. Květinová slavnost – Slib člověčenství

Slib člověčenství – zní to zvláštně a nezvykle, byť se týká naprosto každého z nás bez výjimky. Každoroční slavnost, při které si připomínáme myšlenku jednoty v různosti, tolerance a vzájemného porozumění. Přineste s sebou prosím květinu. Vystoupí pěvecký sbor Uni-Sono.