Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

Koná se vždy Anenská 5, Praha 1 od 10:30
(podrobné informace o "kdy a kde?")
Z nařízení vlády ČR účast není možná, můžete je ale sledovat po internetu.
Pokud nemůžete přijít osobně, je také možnost se připojit k vysílání zde: YouTube přenos


14. 3. Svět zákazů a příkazů
Petr Samojský
Jsou zákony, vyhlášky, rozkazy, příkazy, směrnice a mnohé podobné systémy, které mají vkládat řád životu. Jsou ale z duchovní (anebo z nějaké jiné) perspektivy důležité a závazné?
 
21. 3. Biblické mystifikace: Promluv, Jidáši!
Petr Samojský
Když bylo nalezeno evangelium podle Jidáše, věřili jste, že to otřese křesťanstvím? Samozřejmě, neotřáslo. Ale proč vlastně ne? Je to dobře, anebo je to doklad o naší vlastní duchovní korupci?
 
28. 3. "Co si počít s životem?"
Petr Samojský
Máme práci, máme rodinu, máme základní životní jistoty, jedeme podle daného plánu. Otáčíme se jako to kolečko ve stroji. A můžeme k tomu přidat ?vyšší zdroj jistoty?, čili třeba víru v Boha (nebo jakékoliv bohy a bůžky), což na sebejistotě přidává. A tak si tu otázku už neklademe ? a to je osudová chyba.