Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

Koná se vždy Anenská 5, Praha 1 od 10:30
(podrobné informace o "kdy a kde?")
Z nařízení vlády ČR účast není možná, můžete je ale sledovat po internetu.
Pokud nemůžete přijít osobně, je také možnost se připojit k vysílání zde: YouTube přenos


18. 4. Racionální pohled na racionalitu
Petr Samojský
Pochopit život a najít si své místo ve společnosti je důležité. Jsou k tomu zajisté nejrůznější cesty. Současný svět klade důraz na racionalitu; zkusme se na ni podívat racionálně!
 
25. 4. Duchovní cesta a politika?
Petr Samojský
Když se náboženství spojí s politikou, je to nebezpečné ? to si mnozí myslí. Jsou spiritualita a politika nesourodé sféry života, anebo se v něčem stýkají?  Je to pouze věc osobního postoje, anebo otázka principu života?
 
16. 5. Biblické mystifikace: Promluv, Jidáši!
Petr Samojský
Když bylo nalezeno evangelium podle Jidáše, věřili jste, že to otřese křesťanstvím? Samozřejmě, neotřáslo. Ale proč vlastně ne? Je to dobře, anebo je to doklad o naší vlastní duchovní korupci?