Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

Koná se vždy Anenská 5, Praha 1 od 10:30 (více na záložce "kdy a kde?")
Pokud nemůžete přijít osobně, je také možnost se připojit k vysílání (více v záložce YouTube přenos)


13. 9. Lze žít bez krásy?

Petr Samojský
Krása je pojem kulturní a estetický, a mohlo by se zdát, že k životu ji v zásadě nepotřebujeme. Ale život bez krásy, byl by to život nebo spíš jen přežívání? Takže pojďme si uvědomit, co je pro nás vlastně doopravdy krásné!20. 9. V kapce vody vidět svět

Petr Samojský
Tradiční slavnost Žehnání vodám. Letošní téma je věnováno otázce, jak v detailu můžeme vidět celek a naopak. Přineste vzorky vod, které jste na svých cestách nabrali, vložíme je do společné vázy, která již obsahuje velmi bohatou sbírku vod z různých částí světa.27. 9. Setkání jako zrcadlo

Jana A. Rašková
Školní rok dětí je už v plném proudu, ale duchovní cesta je také školou, a ta probíhá takřka neustále. Zamysleme se společně nad důležitostí životní školy poznání. Dokážeme přijmout odpovědnost za vše, co nás potkává, smířit se se světem a událostmi všedního dne?4. 10. Bozi, které známe

Petr Samojský
Představa Boha, kterou máme ve své mysli, je nám samozřejmě důvěrně známá.  S o to větší nedůvěrou vzhlížíme k bohům představ druhých lidí.  Ale pozor, v tomto postoji tkví velké nebezpečí pro náš osobní duchovní růst!{rightcoldownstart}


{rightcoldownend}