Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění


10. 3. Dokážete sníst slona?

Petr Samojský
Ano, je to podivná otázka, kterou vám nejspíš nikdo takhle zpříma nepoložil. Ovšem když slon představuje např. „velký problém“, začne se ta otázka jevit ve srozumitelnějších obrysech.



17. 3. Jak skutečně dosáhnout svého cíle?

Petr Samojský
Pojem „duchovní cesta“ může znamenat mnoho. Ale v každém případě se nějak týká výchozího místa a hlavně cíle. Co jsou tvé osobní cíle?  Po shromáždění se koná valné shromáždění POU (pouze pro členy).



24. 3. Neustálé hledání

Ashley Hills
Dokážeš vystihnout Boha či obsáhnout dokonalost Všemocného, jež nebesa převyšuje? Můžeš postihnout Boží hlubiny? Můžeš rozumem Všemohoucího pochopit?  Po shromáždění se koná koncert Volání jara.



31. 3. Člověk, hledač štěstí

Jarmila Plotěná
Téměř každý člověk touží být šťastný nebo alespoň skutečné štěstí prožít. Ovšem pocit štěstí bývá většinou závislý na mnoha životních okolnostech a podmínkách. Může však existovat štěstí nezávisle, ničím vnějším nepodmíněné?



7. 4. Věčné proč

Petr Samojský
Dítě klade zvídavé otázky, které dospělým mohou připadat zbytečné a po chvíli je dokonce unavovat. Jenže ne marně zazněla ta věta – buďte jako malé děti!



14. 4. Svět slyšený i neslyšený

Petr Samojský
Vidíme, slyšíme, dotýkáme se. A snad až příliš spoléháme na to, co tímto způsobem vnímáme. Jak mnohoznačný je ale svět jevů neviděných, neslyšených a nehmatatelných! Po shromáždění následuje další program k tomuto tématu.