Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

Koná se vždy Anenská 5, Praha 1 (více na záložce "kdy a kde?")


19. 1. Útrpná cesta za poznáním

Petr Samojský
Zejména v dnešní době, kdy esoterické pravdy si koupíte v místní trafice, zaznívá ta neúprosná výzva: kdo jsi a proč? A tohle je případná odezva: „Každé lidské poznání začíná buď bolestí, anebo smíchem.“26. 1. Svět, kterému ne/rozumím

Petr Samojský
Svět, třebaže je nám domovem, nemusí být srozumitelný.  Zkusme se na něj podívat optikou severské mytologie.2. 2. Jdeme krokem věků

Petr Samojský
Snahy našich předků představit si budoucnost (naši přítomnost) nám připadají legrační. Není to vlastně divné, že my sami sobě legrační nepřipadáme?9. 2. Tajemství, co nás nezajímá

Petr Samojský
Při vší snaze a pokroku je nám vesmír záhadou, stejně jako život na Zemi i náš vlastní. Jak je možné, že nežijeme v trvalém úžasu?16. 2. Unitářská meditace

Sdílené vedení
Modlitba, kontemplace, meditace – mohou to být specifické techniky, anebo ta slova mohou označovat obecně niternou praxi.  Tentokrát nebudeme ale vysvětlovat technickou problematiku, ale zaposloucháme se a zasníme do unitářských meditací, které v kontextu praktické spirituality zaujímají velmi speciální místo.23. 2. Naděje jednou větou

Petr Samojský
Vprostřed našeho žití naděje je majákem, ke kterému musíme vzhlížet. Jinak je snadné ztratit cestu.1. 3. Jiná rychlost času

Petr Samojský
Proč nám čas ubíhá rychleji, když stárneme?  Proč čas ubíhá tím rychleji, čím více se jej snažíme zvěčnit?