Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění


20. 1. Pilíř a chrám

Petr Samojský
Dokážete si vybavit chvíli, kdy jste vstoupili do chrámu a byli ohromeni jeho majestátností?  A pak si všimli pilířů, které chrám podpírají.  Mezi nimi je fatálně podmiňující vztah.  A z toho vztahu k nám přichází fascinující inspirace.27. 1. Světový étos – duchovní projekt pro politiku a hospodářství

Luděk Pivoňka
Myslíte si, že je možné vnést do politiky také etické hodnoty anebo je politika pouze špinavé řemeslo, kterému je dobré se raději vyhnout? Švýcarský teolog Hans Küng se nás pokusí přesvědčit, že ani v této oblasti nesmíme ztrácet naději a musíme se pokusit o nemožné. Po shromáždění se koná meditace s Jirkou Šulcem.3. 2. Jazyk úcty

Petr Samojský
Dobře víme, že je třeba pěstovat toleranci, soucítění a další kvality.  Nejde však jen o konkrétní skutky, ale o celkový postoj.10. 2. Svět slyšený i neslyšený

Petr Samojský
Vidíme, slyšíme, dotýkáme se. A snad až příliš spoléháme na to, co tímto způsobem vnímáme. Jak mnohoznačný je ale svět jevů neviděných, neslyšených a nehmatatelných! Po shromáždění následuje další program k tomuto tématu.17. 2. Naděje pro naši civilizaci?

Petr Samojský
Události v našem světě někdy nenaplňují srdce člověka nadějí na šťastné zítřky. Dá se hledět budoucnosti vstříc nejen s nadějí, ale i s jistotou radosti?24. 2. Co tím Bůh chtěl říct?

Petr Samojský
Když čteme báseň, můžeme si položit otázku, co tím básník chtěl říct, abychom lépe porozuměli básníkomu dílu. S otázkou světa je to zrovna tak, ať už je jeho autorem kdokoliv. Po shromáždění se koná meditace s Jirkou Šulcem.3. 3. Věčné proč

Petr Samojský
Dítě klade zvídavé otázky, které dospělým mohou připadat zbytečné a po chvíli je dokonce unavovat. Jenže ne marně zazněla ta věta – buďte jako malé děti!