Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění


16. 9. Vltava našeho života – slavnost žehnání vodám

Petr Samojský
Zkusme si přirovnat řeku k vlastnímu životu; a zaměřme se pak ještě konkrétně na Vltavu, jak ji popisuje Smetana – najdete určité paralely a souvislosti, možná nejen náhodné?23. 9. Kdy má smysl dělat nesmyslné věci?

Petr Samojský
Nemá smysl někoho o něčem přesvědčovat, kupříkladu aby nedělal hlouposti nebo nesmysly, na to si každý musí přijít sám.  Ale podívejme se na to téma opačně: někdy totiž má smysl dělat hlouposti a třeba i nesmyslné věci!30. 9. Když odpovědí je Ticho

Petr Samojský
Zpravidla ticho chápeme jako absenci zvuků. Ten pojem může mít ale i zcela odlišný význam!  Ticho je naopak prostor neuvěřitelně bohaté komunikace, jen si to uvědomit, jen to připustit, jen to prožít.