Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

Koná se vždy Anenská 5, Praha 1 od 10:30 (více na záložce "kdy a kde?")
Pokud nemůžete přijít osobně, je také možnost se připojit k vysílání (více v záložce YouTube přenos)


2. 8. Na besedě s K. Hašplem

sdílené vedení
Shromáždění s písněmi a čtením z díla Karla Hašpla, významné osobnosti počátků českého unitářství.9. 8. Strach na duchovní cestě

Petr Samojský
Je možné bát se nejrůznějších věcí. Strach je někdy oprávněný, jindy je naopak překážkou.  Z určitého duchovního pohledu je však jakýkoliv strach zbytečný.16. 8. Shromáždění v přírodě

Sdílené vedení
Výlet podél toku řeky Berounky.  Bližší informace ve zpravodaji Aktuality z Unitarie.23. 8. Meditace nemá být útěk ze života!

Petr Samojský
Co je účelem meditace, modlitby, kontemplace a dalších duchovních technik? Proč děláme svou duchovní praxi – abychom se bránili životu, anebo abychom jej uvítali?30. 8. Tajemství víry

Petr Samojský
Lidé se dělí na věřící a nevěřící. Ovšem dělení je to nemoudré, protože, ruku na srdce, cožpak nevěříte, že zítra vyjde slunce, že život je dobré žít, a že láska je krásná? Cožpak nevěříte tisíci jiných věcí? Cožpak je někdo, kdo by vůbec ničemu nevěřil?{rightcoldownstart}


{rightcoldownend}