Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

Koná se vždy Anenská 5, Praha 1 od 10:30
(podrobné informace o "kdy a kde?")
Pokud nemůžete přijít osobně, je také možnost se připojit k vysílání zde: YouTube přenos


5. 9. Biblické mystifikace: Promluv, Jidáši!
Petr Samojský
Když bylo nalezeno evangelium podle Jidáše, věřili jste, že to otřese křesťanstvím? Samozřejmě, neotřáslo. Ale proč vlastně ne? Je to dobře, anebo je to doklad o naší vlastní duchovní korupci?
 
25. 7. Bůh není jméno
Petr Samojský
Mnoho lidí se domnívá, že ví, co je Bůh.  A přitom neví, že to neví.  Na duchovní cestě není třeba domnívat se nebo dokonce předstírat, že víme to, co vědět nelze. Tím spíš je ale důležité prožívat to, co prožít lze.
 
1. 8. Léčení versus uzdravení
Jana Rašková
Každý z nás už prošel nějakou nemocí a procesem léčení. Ovšem od léčení se k uzdravení je někdy velmi dlouhá cesta, která od nás vyžaduje velké odhodlání, odvahu a také - možná překvapivě - chuť se uzdravit!
 
8. 8. Jako mamut pravěku láska patří člověku
Petr Samojský
Otřepané slovo láska, omleté verši láska-páska a podobně. A přece je to síla nesmírné razance i hladivosti. Shromáždění s písněmi Marka Loukotky.
 
15. 8. Kým se stáváme?
Jana Rašková
Narodíme se, rosteme, neustále procházíme mnohými proměnami. Kdo a co je ale podněcuje, co jsou hybatelé našeho života? Uchopme svůj život do vlastních rukou a převezměme do značné míry zodpovědnost za to, kým se během svého vývoje skutečně můžeme stát.
 
22. 8. Globalizace či fragmentarizace?
Petr Samojský
Jak se promítá cítění smyslu věcí (či jeho absence) do praktického i duchovního života?  Kde hledat ukotvení v globálním světě?
 
29. 8. Svět má podobu člověka
Petr Samojský
Běžně uvažujeme o světě jako základně, na níž může být život. Zkusme se na svět podívat z úplně jiné perspektivy; co když je svět živým organismem svého druhu?