Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

Koná se vždy Anenská 5, Praha 1 (více na záložce "kdy a kde?")
Momentálně jsou ale pouze streamovaná na YouTube, viz odkaz u každého tématu.


31. 5. Děkuji za to, že ...

Petr Samojský
Je běžné děkovat. Tedy mělo by být, že? Ale co všechno může vděk zahrnovat? Zamysleme se nad kouzlem obyčejných věcí. Akce je „neveřejná“, bude se konat v undergroundových podmínkách na střešní terase v Karlově ulici, a účastnit se ho může omezený počet osob, které se předem přihlásí.
KONÁ SE PŘENOSEM PO INTERNETU7. 6. Kruh života, kruh společenství

Správní sbor POU
Kruh přátel, kruh rodiny; jaké kruhy ještě kolem sebe máme? Jak důležité je mít přátele, ale i souputníky na duchovní cestě?  A jak v tom naše Unitarie pomáhá a může pomoct ještě víc?
KONÁ SE PŘENOSEM PO INTERNETU14. 6. Vedle sebe stojíme

Květinová slavnost je naše tradiční příležitost připomenout si ideál jednoty v různosti, tolerance a vzájemného porozumění. Přineste s sebou prosím květinu, přiveďte známé, přátele i nepřátele! Tentokrát bude součástí slavnosti i zahájení Štafety světla, která povede napříč obcemi i skupinami až do Sdílení světla, kdy slavnostně skončí opět v Praze.21. 6. Beseda s K. Hašplem

sdílené vedení
Shromáždění s písněmi a čtením z myšlenek Karla Hašpla, významné osobnosti počátků českého unitářství. Součástí shromáždění bude krátké divadelní představení Čapek v Dachau.28. 6. Neprolom kruh

Petr Samojský
Neprolom kruh, který umožňuje lásku, v němž lidé, kterým je prominuto a kteří promíjejí, mohou růst.{rightcoldownstart}


{rightcoldownend}