Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

Koná se vždy Anenská 5, Praha 1 od 10:30
(podrobné informace o "kdy a kde?")
Pokud nemůžete přijít osobně, je také možnost se připojit k vysílání zde: YouTube přenos


20. 6. Zdravá duševní potrava
Jana Rašková
Zdravé jídlo si v dnešní době můžeme dle momentální chuti docela snadno a svobodně koupit nebo objednat téměř všude. Jak je to ale s potravou pro naši duši?
 
27. 6. Beseda s F. O. Lexou
Sdílené vedení
Shromáždění s písněmi a čtením z myšlenek Františka O. Lexy, významné osobnosti počátků českého unitářství.
 
18. 7. Bůh není jméno
Petr Samojský
Mnoho lidí se domnívá, že ví, co je Bůh.  A přitom neví, že to neví.  Na duchovní cestě není třeba domnívat se nebo dokonce předstírat, že víme to, co vědět nelze. Tím spíš je ale důležité prožívat to, co prožít lze.
 
25. 7. Biblické mystifikace: Promluv, Jidáši!
Petr Samojský
Když bylo nalezeno evangelium podle Jidáše, věřili jste, že to otřese křesťanstvím? Samozřejmě, neotřáslo. Ale proč vlastně ne? Je to dobře, anebo je to doklad o naší vlastní duchovní korupci?