Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Programy a kurzy

Naše programy jsou otevřené veřejnosti. Pokud máte dotaz týkající se programů, napište nám e-mail: info@unitaria-praha.cz


Úterky v unitářské knihovně -- Metapříběhy jako zdroj duchovní inspirace
Úterý 1. října od 17:00, Unitářská knihovna, Karlova 8
Cesta domů (příběh cesty člověka k sobě samému)

Cesta je v duchovních společenstvích hojně užívaným motivem a symbolem. Cesta života, cesta růstu, cesta osobního rozvoje, cesta k Bohu, duchovní cesta…, takových různých cest. Ovšem cesta domů? Kdy o ní kdo mluvil naposledy? A přece to vždy byl ohromně silný námět velkých příběhů, z nichž čerpají a rostou naše kulturní i spirituální kořeny. Ať národy kočovné, nebo usedlé, vyprávění o cestě domů mají ve své tradici bez rozdílu.
    Každý má své „domů“ – a nejen jednotlivci, nýbrž i celá společenství: připomeňme jen putování Židů s Mojžíšem z Egypta nebo náš vlastní příběh o praotci Čechovi. A téměř celou evropskou kulturu výrazně formovaly dvě dodnes nepřekonané antické variace na hrdinskou cestu domů: Odysseia a Aeneas. Opominout v této souvislosti nejde ani putování labyrintem světa Jana Amose Komenského.
    Jsou to vše rozsáhlá epická vyprávění – a přesto je u všech z nich pod krustou dobrodružství jasně čitelný základní motiv: Cesta domů je cestou zrání společenství či člověka, jeho cestou z vřavy světa k sobě samému. Takové návraty nebývají jednoduché, jsou spojeny s nejrůznějšími zkouškami a vcelku ani příliš nehraje roli, vydal-li se člověk původně z domova na cestu dobrovolně nebo z donucení (například vyhnanství).
    Motiv cesty domů ve velkých příbězích je v tomto smyslu základním a nosným motivem lidské spirituality a stojí za to se mu věnovat pozorněji. V našem programu tradičně završíme rozvažování o něm tvůrčím workshopem.


Setkávání nad duchovní literaturou
Kroužek setkávání nad duchovní literaturou se bude konat v úterý 8. a 22. 10. od 16:30. Program bude jako obvykle čtení a rozebírání textů duchovně zaměřených knih, vede Jana Hrevušová.