Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Programy a kurzy


Pokud máte zájem zúčastnit se programu, napište nám prosím e-mail: info@unitaria-praha.cz


STAVITELÉ CHRÁMU
Cyklus zamyšlení k duchovní tradici v české literatuře
Přednáší: PhDr. Kristýna Ledererová Kolajová

Už od sklonku 19. století dosahovala literární tvorba předních českých autorů z křesťanských kruhů úrovně srovnatelné s tehdejším všeobecným dynamic-kým vývojem moderního umění. Byla tak založena tradice české duchovní literatury, která v mnoha ohledech určovala vývoj naší literární tvorby a patří k jejím vrcholům. Často se v této souvislosti mluví o křesťanské, nebo ještě úžeji o katolické literatuře, nicméně bylo by velkým ochuzením vynechat důležitou duchovní hloubku a přesah obsažený v dílech dalších tvůrců, kteří s křesťanským okruhem primárně spojovaní nejsou.    V triádě zamyšlení inspi-rovaných touto tradicí se pokusíme ukázat, že mnohými díly stojí za to se zabývat i dnes, číst je a nechat se oslovit nadčasovými duchovními perspektivami v nich obsaženými. Koná se vždy ve čtvrtek od 18:00 v klubovně POU, Anenská 5, 1. patro.

Rozpis témat:

17. 5. KDYŽ BÁSEŇ JE VÝPRAVOU K BOHU
Niterná spiritualita v díle tří českých kněží-básníků (nad tvorbou Karla Dostála-Lutinova, Jakuba Demla a Františka Daniela Mertha).

31. 5. SVÍTÍ DO TMY, NADĚJE NAŠE
Prožívání Boha skrze lidské osudy v dílech významných osobností české prózy (Božena Němcová, Jan Čep, Jan Balabán).

14. 6. NEŽ DLAŇ VĚČNA DOLEHNE NÁM NA ÚSTA

Duchovní linie v české poezii 20. století na příkladu děl Jana Zahradníčka, Bohuslava Reynka a Karla Šiktance.

 


Setkávání nad duchovní literaturou
Kroužek setkávání nad duchovní literaturou se bude konat v úterý 8. 5. a 22. 5. od 16:30. Program bude jako obvykle čtení a rozebírání textů duchovně zaměřených knih, vede Jana Hrevušová.