Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Programy a kurzy

Naše programy jsou otevřené veřejnosti. Pokud máte dotaz týkající se programů, napište nám e-mail: info@unitaria-praha.cz


Úterky v unitářské knihovně -- Metapříběhy jako zdroj duchovní inspirace
Úterý 3. září, Unitářská knihovna, Karlova 8
Hledání nesmrtelnosti (příběh smiřování se se smrtí a nalézání vlastního místa ve vesmíru)

Motiv nesmrtelnosti a také dynamika vztahu mezi smrtelným a nesmrtelným se ve velkých vyprávěních různých civilizačních okruhů objevuje často. Lidská fascinace nesmrtelností je stará jako lidstvo samo a historicky jistě víc než dnes souvisela s velkou a také předčasnou úmrtností napříč lidskou populací. Lidé bývali v intenzivním osobním kontaktu se smrtí a jejími často tragickými důsledky.

Proč nás ale nesmrtelnost svým způsobem zajímá stále, i při současném stupni vědeckého poznání, které ji v mnoha ohledech vylučuje? Jedna z odpovědí, které se nabízejí, je, že pro člověka duchovně založeného tato vlastnost i dnes jednoznačně odděluje božské od pozemského. Mnohé náboženské systémy jsou založené na přesvědčení, že část organismu po jeho zániku či smrti přetrvává v nějaké formě dále (duše v křesťanských naukách, princip reinkarnace v jiných a mohli bychom pokračovat) a i mezi unitáři najdeme zastánce některých z těchto teorií. Jenže s nesmrtelností se setkáváme i v příbězích krásné literatury, které nemají žádné přímé vazby k náboženství.

Pojďme se tedy na toto téma podívat blíže. Jakou roli hraje motiv nesmrtelnosti v našich životech, v našem pojetí víry? Projevuje se přímo? Nebo druhotně (třeba v představách o věčnosti, nekonečnosti, k nimž se každý nějak vztahujeme, nebo jako samotný prostý protiklad smrtelnosti, či ještě úplně jinak)? Jsme ve svých představách a způsobech uvažování o ní nějak ovlivněni starými i novými příběhy?

V druhé části setkání, která tradičně probíhá formou workshopu, zkusíme v tvůrčím procesu vyjádřit svůj vztah k ke konečnosti i nekonečnosti života a světa i zážitky s nimi spojené. Pořadem provází Kristýna Ledererová Kolajová.

 


Muži a jejich tajemství, které by měla znát každá žena
úterý 17. 9. od 17:00, klubovna POU, Anenská 5
Přednáška Luďka Pivoňky zaměřená na tematiku lidského soužití. Muži a ženy jsou složité bytosti, které by spolu rády vytvářely harmonické vztahy. Je důležité  znát jejich malá tajemství, aby se tyto touhy skutečně naplnily?

 


Setkávání nad duchovní literaturou
Kroužek setkávání nad duchovní literaturou se bude konat v úterý 10. 9. a 24. 9. od 16:30. Program bude jako obvykle čtení a rozebírání textů duchovně zaměřených knih, vede Jana Hrevušová.