Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Programy a kurzy

Naše programy jsou otevřené veřejnosti. Pokud máte dotaz týkající se programů, napište nám e-mail: info@unitaria-praha.cz


Úterky v unitářské knihovně -- Metapříběhy jako zdroj duchovní inspirace
Část 2. Babylonská věž a zmatení jazyků aneb Příběh tvůrčí spolupráce, nebo nezdravé sebestřednosti?
7. 5. od 17:00, Karlova 8

Tentokrát se budeme věnovat příběhu, který není ani zdaleka rozšířený v tolika kulturních okruzích jako příběh o potopě. Zato má dodnes v naší tradici velký význam, dokonce zlidověl i v přísloví, například o tom, že pýcha přechází pád.

Ale jaké vlastně je a může být aktuální duchovní poselství tohoto příběhu? Spokojíme se dnes s tradičním biblickým výkladem? Co je špatně na lidské spolupráci na jednom monumentálním díle? Může na ni být také něco dobrého? Co v tomto bájném vyprávění vlastě znamená a symbolizuje termín „Bůh“? Nejde v tomto mýtu spíš než o boží trest za údajnou pýchu jen o lidskou snahu nějak zdůvodnit, proč nikdy nedosáhneme ideálu všeobecného bratrství a společné tvůrčí práce? Má Babylon neboli v českém překladu Boží brána nějakou souvislost s Komenského Bránou jazyků?

Sami jistě najdete ještě mnoho dalších otázek, které vás v kontextu tohoto podnětného a rozhodně ne černo-bílého příběhu napadnou. Možná je kolem něj víc otázek než snadno nalezitelných odpovědí, možná v nás nejednoznačnost jeho interpretace stále – celá ta dlouhá staletí – trochu hlodá...

Pojďme o něm přemýšlet společně! A také si zkusit jaké to může být, stavět vlastnoručně nějakou „Babylonskou věž“. Kromě toho se podíváme i na souvislosti a paralely, jež lze k tomuto tématu najít v dějinách světové literatury. Pořadem provází Kristýna Ledererová Kolajová.

 


Setkávání nad duchovní literaturou
Kroužek setkávání nad duchovní literaturou se bude konat v úterý 14. 5. a 28. 5. od 16:30. Program bude jako obvykle čtení a rozebírání textů duchovně zaměřených knih, vede Jana Hrevušová.