Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Programy a kurzy


Naše programy jsou otevřené veřejnosti. Pokud máte dotaz týkající se programů, napište nám e-mail: info@unitaria-praha.cz


Úterky v unitářské knihovně -- Humanismus
5. 3. od 17:00, Karlova 8

Tento myšlenkový směr vznikl vlastně již velmi dávno. Jeho kořeny můžeme hledat už ve starém Řecku a Římě, kde zájem o člověka dosáhl poprvé v evropském myšlení filozofické úrovně. Křesťanství pak několikrát tento zájem zatlačilo na okraj dobového myšlení, ovšem například v renesanci došlo k jeho velkému oživení – především díky dílu Erasma Rotterdamského.
Jako ucelený duchovní, či dokonce náboženský směr ho však můžeme chápat až od 30. let 20. století a od té samé doby je také velmi pevně provázán s unitářstvím. Není divu, protože respekt ke každé lidské bytosti a přijetí plné zodpovědnosti za svůj život a své skutky je unitářům a jejich principům tradičně velice blízké. Tyto dva náboženské směry se již devadesát let vyvíjejí v symbióze a navzájem se inspirují.
V našich zemích, pravda, není humanismus příliš známý, což bylo způsobeno i dlouholetou izolací pod vládou komunistické strany, nicméně právě proto je nejvyšší čas to změnit. A kde jinde začít než v unitářském prostředí? Srdečně vás tedy zveme na další úterek v knihovně, který bude věnován právě humanismu, a to od řecké filozofie přes Erasma Rotterdamského, Tomáše Garrigue Masaryka až po naše duchovní, N. F. Čapka, Dušana Kafku a další.

 


Setkávání nad duchovní literaturou
Kroužek setkávání nad duchovní literaturou se bude konat v úterý 12. 2. a 26. 2. od 16:30. Program bude jako obvykle čtení a rozebírání textů duchovně zaměřených knih, vede Jana Hrevušová.