Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

 


24. 9. Úskalí na duchovní cestě
Stanislav Drda
Na duchovní cestě na nás čekají nejen cenná poznání, ale často také skrytá úskalí. Kdy pro nás můžou být duchovní poklady zároveň pastí?
1. 10. O pokoře a úctě
Vlastimil Krejčí
Jaký je náš svět, jaké hodnoty ctí?  Co třeba pokora a úcta, nechybí dnes tak trochu?
8. 10. Žít v Pravdě je víc, než žít věčně
Petr Samojský
“Žít v Pravdě”, to je krásné a okřídlené rčení. Jak mu však rozumět v jeho komplexnosti, to je zajímavá otázka! Chceme se o to aspoň pokusit? Po shromáždění se koná dílna k unitářským principům pro členy POU.
15. 10. Beseda s N. F. Čapkem
sdílené vedení
Shromáždění s písněmi a čtením z myšlenek N. F. Čapka, neúnavného hlasatele svobodomyslného náboženství a ústřední osoby, která zavdala vzniku českého unitářství.
22. 10. Potkávám tvé jsoucno!
Petr Samojský
Na ulicích bez povšimnutí míjíme cizí lidi, potkáváme se, aniž bychom se brali na vědomí. Zkusme si vzít potkávání cizích lidí jako zajímavé duchovní cvičení! Po shromáždění se koná vzpomínkové shromáždění na Evu Pivcovou.
29. 10. The wings of blessing
sdílené vedení
Shromáždění se bude konat v rámci mezinárodního unitářského setkání Leading into the Future. Bude vedena v anglickém jazyce. Budete mít příležitost setkat se s unitáři z mnoha zemí na světě.