Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

 


7. 7. Spiritualita má mnoho podob
Petr Samojský
V oblasti náboženství a spirituality jsou běžná klišé a pověry. Zkusme se na ně podívat objektivně. Co všechno je spiritualitou? Zjištění může být překvapivé!
14. 7. Kamínek pro Thoreaua
Petr Samojský
K jezeru Walden, kde Henry David Thoreau trávil dobu své „pasivní rezistence“ dodnes lidé přinášejí kamínky jako výraz úcty k jeho odkazu. Zkusme si to nanečisto!  Kamínek také přinést můžete!
21. 7. Život jako procházení časem
Petr Samojský
Život je – být.  Ale také být nějak. Zatím co být je snadné, být nějak už vyžaduje výrazně víc. Ba dá se i říct, že je to umění!
28. 7. Právo na názor, právo na fakta
Petr Samojský
Nikdo nikomu nemůže upřít právo na názor. Ovšem odpovědnost každého, kdo má názor, spočívá v odpovědnosti za sladění názoru s fakty.
4. 8. Aby nás dohnaly naše duše
sdílené vedení
Jaké je naše tempo, a jaké tempo potřebují naše duše? Dokážeme srovnat krok?  Aneb jít po cestě sám, nebo s někým?
11. 8. Vytváření rodiny
společné shromáždění POU a IUCP
U příležitosti Prague Pride se zamyslíme nad tím, jak a proč se v dnešním světě snažíme vytvářet rodiny, a proč je rozmanitost důležitá.
18. 8. Meze tolerance
Petr Samojský
Být tolerantní, to se snadno řekne. Co to ale přesně znamená? Na straně jedné lhostejnost, na straně druhé pedantství; a tisíc poloh mezi tím. A přece to z určitého pohledu je zcela jasné!
25. 8. Bůh předpokládaný a prožívaný
Petr Samojský
Slovo Bůh je problém. Tedy pokud to slovo užíváme mechanicky, bez rozlišování mnoha významových rovin i zátěže, kterou s sebou nese. Pokud je ale očistíme od balastu a nánosu, může být velmi prospěšné i skalnímu ateistovi.