Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Unitářské listy

Unitářské listy je časopis, vydávaný jako měsíčník naší obcí. Unitářské listy nabízejí aktuality o životě našeho společenství, přehled programů a aktivit apod. Unitářské listy volně navázaly v roce 1993 na dříve vydávané časopisy, jako Cesty a cíle, Cesta, a podobně. V současnosti i další obce vydávají své časopisy a občasníky, o kterých se můžete dozvědět na stránkách NSČU.

Členům Pražské obce unitářů je zasílán zdarma, nabízíme jej však i našim příznivcům nebo těm, kteří se o nás chtějí dozvědět víc. Máte-li o Unitářské listy zájem, stačí se obrátit na naši kancelář.