Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Pastorační pomoc

Duchovní je k dispozici k rozhovoru ať cílenému na nějaké konkrétní téma nebo jinak. S duchovními se podle svých preferencí můžete setkat v kanceláři, tak i ve svém domově, v parku, kavárně nebo jinde.

Duchovní je Vám k dispozici v době životních těžkostí či při řešení svízelných osobních otázek, ale i v mnohých jiných situacích. Zde je uvedeno několik příkladů:

● Když čelíte těžkostem: úmrtí v rodině, potíže v mezilidských vztazích, zdravotní problémy, rodinná krize, rozvod, těhotenství, atd.
● Když máte radost z nového vztahu, narození dítěte, získání práce, vyřešení svízelné situace, atd.
● Když potřebujete pomoc v nějaké oblasti a nevíte, na koho se obrátit.
● Když si chcete promluvit o duchovních otázkách a tématech.
● Když chcete oslavit nějakou významnou událost ve svém životě.
● Když se na někoho zlobíte.
● Když jste někomu vděčni.
● Když jste v našem společenství teprve krátce, a chcete se dozvědět více o naší víře a tradici.
● Když jste v našem společenství teprve krátce a chtěli byste zde poznat více lidí lépe a cítit se zde více doma.
● Když chcete být více aktivní a zapojit se do činnosti a života obce.
● Když jste aktivní v práci pro obec nebo i ve svém osobním životě, ale cítíte se unaveni a přepracováni.

Duchovní je vázán slibem mlčenlivosti, takže s ním můžete hovořit naprosto otevřeně a upřímně. Pokud si budete přát a za takovou ji označíte, pak informace, kterou duchovnímu sdělíte, bude vnímána z pohledu “zpovědního tajemství”.

Třebaže toto krátkodobé poradenství nemůže zastoupit dlouhodobou specializovanou terapii, je možné, že duchovní bude moci poradit další vhodné kroky, bude-li toho potřeba.

Duchovní může poskytnout i předmanželské poradenství, jehož cílem je pomoci při formulaci, vyjasňování a řešení případných obtížných otázek, jakož i podpořit sebereflexi snoubenců.

Všechny duchovenské služby jsou pro členy Pražské obce unitářů zásadně zdarma. Pro nečleny jsou poplatky určeny na základě dohody s duchovním.