Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

Koná se vždy Anenská 5, Praha 1 od 10:30
(podrobné informace o "kdy a kde?")
Pokud nemůžete přijít osobně, je také možnost se připojit k vysílání zde: YouTube přenos


27. 11. Máš-li pěknou myšlenku
Petr Samojský
Všechno, co máš, můžeš nějak zúročit: negativní převést na moudrost, pozitivní zmnožit.
 
4. 12. Odkud padá rosa?
Petr Samojský
Pravda, běžná rosa navzdory lidovému sousloví nepadá; jak je to ale s rosou duchovní? Uslyšíme písně s vánoční tématikou od Adama Michny z Otradovic v podání pěveckého sboru Fenix.
 
11. 12. O svědomí
Petr Samojský
Právě před sto lety, 10. 12. 1922 N. F. Čapek promlouval k zástupům o svědomí. Nahlédněme do jeho rukopisných poznámek a v nich obsažených myšlenek. V něčem se mýlil, protože vycházel ze svérázného pojetí světa. Ale v lecčem nám i dnes nabízí inspiraci v moudrosti. Z cyklu kde jsme byli před sto lety? Po shromáždění následuje vyprávění o pouti za Hvězdoněm Kafkou.
 
18. 12. Podivné času plynutí
Petr Samojský
Čas označuje dobu, která uplyne mezi dvěma okamžiky. Jak můžeme o času uvažovat z duchovního hlediska? Po shromáždění se bude konat přednáška Stanislava Drdy Jižní Indie - duchovní pouť napříč Tamilnádem.
 
25. 12. Co tak si v životě ještě přát?
Petr Samojský
Představme si, jak dlouhý by byl seznam všech našich přání od začátku našeho života. Jak ohromující představa, že? Jak skloubit osobní přání s realitou světa?