Pražská obec unitářů

jedno místo, mnoho cest • mnoho cest, jeden cíl

unitářské principy s tradicí od 16. století:

svoboda • rozum • tolerance

Témata shromáždění

Koná se vždy Anenská 5, Praha 1 od 10:30
(podrobné informace o "kdy a kde?")
Pokud nemůžete přijít osobně, je také možnost se připojit k vysílání zde: YouTube přenos


2. 4. Oslovil jsem žlutý květ
Petr Samojský
Všechno kolem nás má svůj příběh - stačí jen umět naslouchat a číst. Jeden takový příběh nám chce vyprávět žlutý květ, a tančící dervišové. Při shromáždění zahraje na akordeon Tomáš Mauer.
 
9. 4. Život a smrt
Stanislav Drda
Život by nebyl bez smrti a smrt bez života. Setkání se smrtí nás přitom vzývá poznávat, co život vlastně je a jak s ním nakládat.
 
16. 4. My cizinou jsme bloudili
Petr Samojský
Duet z opery Jakobín od Antonína Dvořáka navozuje téma, které se nás dnes týká zcela osobně: jak jsou přijímáni cizinci, kteří z nezbytnosti museli opustit svůj domov a pobývají v cizích zemích. Vystoupí Olexandr Fedorenko a Jan Pellar a Ludmila Kubraková. Po shromáždění následuje další hudební program.
 
23. 4. Nekoná se
.
Shromáždění je zrušené z důvodů sněmu NSČU.
 
30. 4. Probuzení k životu
Petr Samojský
Různé náboženské tradice a duchovní proudy pojímají svým způsobem možnosti, jak si osvojit umění naplnit svůj osobní život. Jak to pojímáš ty?